Avís Legal – Política de privacitat & Cookies

Li donem la benvinguda a la web corporativa i el convidem a conèixer aquest terminis avanç que vostè faciliti les seves dades personals.

Menors d’edat

En el cas de menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per que puguem tractar les seves dades personals.

En cap cas es demanaran dels menors d’edat dades relatives a la seva situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiments d’aquests.

Si ets menor de catorze anys i has accedit a aquesta web sense avisar als teus pares, no has de donar-nos cap mena de dades personals.

Alguns principis que deus conèixer

Per Teichenné, S.A. es una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris. Com usuari has de saber que el vostres drets estan garantits en aquesta web.

Ens hem esforçat ne crear un espai segur i confiable i per això volem compartir els nostres principis envers la seva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal. Quan ho fem es per que es realment necessari per poder donar-li els serveis que ens demana.
 • Mai compartim amb ningú la informació personal dels nostres usuaris, excepte quan hem de complir la llei o en el cas que tinguem la seva autorització expressa.
 • Mai fem servir les seves dades personals per una finalitat diferent a la expressada en aquesta política de privacitat.

Aquesta Política de Privacitat podrà canviar en funció de les exigències legislatives o d’autoregulació. Per això aconsellem que com usuari la revisi periòdicament. Serà aplicable en cas de que el usuaris decideixin omplir qualsevol dels formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Regulacions legals a les que s’acull aquesta web

Teichenné, S.A. ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia del Drets Digitals (LOPDGDD). També compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Responsable del tractament de les seves dades personals

 • Nom comercial:  Teichenné, S.A.
 • NIF/CIF: A08097180
 • Direcció: Ctra. N-340 Km 1194,8 – 43719 Bellvei del Penedès (Tarragona)
 • Correu electrònic: teichenne@teichenne.com
 • Activitat: Fabricació de Licors (CNAE 1101)

 

A efectes de lo previst en el Reglament General de Protecció de dades citat avanç, les dades personals que ens faci arribar mitjançant els formularis de la web rebran el tractament de dades com “Usuaris del web”.

Per el tractament de les dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent

Com hem aconseguit les seves dades?

Les dades personals que tractem a Teichenné, S.A. procedeixen de:

 • Formulari de contacte de la web https://www.ginlarbre.com
 • Curriculum Vitae
 • Formularis de sol·licitud de serveis per mitjans telefònics o personals

Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació envers si a Teichenné, S.A. tractem dades personals que el concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades
 • Refusar el tractament automatitzat de les seves dades personals recollides

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, sol·licitar la supressió sempre i quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les qual van ser recollides.

En determinades circumstancies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas, únicament es conservaran per el exercici o la defensa de posteriors reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Teichenné, S.A. deixarà de tractar les dades, exceptuant motius legítims imperiosos, o en l’exercici o defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat d’aquestes dades. De la mateixa manera, podran refusar que les seves dades siguin tractades de manera automàtica per tal de crear perfils.

Els interessats tindran dret a la tutela judicial efectiva i si considera que el tractament de les seves dades personals infringeix el Reglament, pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control, sent en aquest cas, l’Agencia Espanyola de Protecció de dades.

Podrà exercir els seus drets per correu electrònic a teichenne@teichenne.com

 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals

Quan un usuari es connecta amb aquesta web, per exemple per posar-se en contacte amb nosaltres, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Teichenné, S.A. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon i altra informació. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Teichenné, S.A. només com es descriu en la present Política de Privacitat.

En Teichenné, S.A. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat:

 • Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: nom, mail i telèfon per respondre als requeriments dels usuaris de la web https://www.ginlarbre.com. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualsevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. L’informem que les dades que ens faciliti estaran ubicades en els servidors de LÍNEA GRÁFICA, Especialistas en Comercio Electrónico, S.L. (proveïdor de hosting de Teichenné, S.A.) dins de la UE.

 

 • Curriculum Vitae: Sol·licitem les següents dades personals: nom, mail, telèfon, dades acadèmiques i altres dades necessàries per avaluar els seus coneixements i amb la finalitat de formar part en els processos de selecció de personal que es duguin a terme per la nostra part. Teichenné, S.A. tractarà les seves dades per analitzar el seu perfil amb la finalitat d’avaluar determinats aspectes personals d’una persona física, en particular per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, situació econòmica, salut, preferències personals, interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments d’aquesta persona física.

 

 • Formulari de sol·licitud de servei: Sol·licitem les següents dades personals: nom, mail, telèfon i altres dades personals per atendre les necessitats de cada usuari. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per dur a terme la seva sol·licitud i donar el servei requerit. L’informem que les dades que ens faciliti estaran ubicats en els servidors de LÍNEA GRÁFICA, Especialistas en Comercio Electrónico, S.L. (proveïdor de hosting de Teichenné, S.A.) dins de la UE.

 

Existeixen altres finalitats per les quals tractem les seves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a la nostra empresa a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que oferim.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes (cookies) que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detallen en la Política de Cookies.

Teichenné, S.A., no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal a tercers, sense el consentiment previ, que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals. Si fos aquest el cas, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per el tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que se li sol·licita expressament. A més, l’oferta prospectiva de productes i serveis pot estar basada en l’execució d’un contracte signat per ambdues parts.

També podem publicar la seva imatge en activitats realitzades amb l’empresa. Si això passa, serà degudament informat i, si s’escau, li demanarem el consentiment explícit.

Per contactar amb nosaltres es requereix el consentiment d’aquesta Política de Privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte signat. També la contractació de productes i serveis serà segons els termes i condicions que hi consten a la política comercial.

Per quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil.
 • Mentre el interessat no sol·liciti la seva supressió

Per tant, podem garantir que les seves dades no es conservaran més temps del necessari, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i / o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Teichenné, S.A., comparteix dades amb diverses empreses sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres serveis i han estat seleccionades atenent el compliment dels drets que preservem a l’empresa.

No obstant això, les dades registrades poden ser comunicades a Entitats on el nivell de protecció no és adequat a la normativa europea. Això pot suposar una transferència internacional de dades que li serà degudament informada i, si escau, se li demanarà el consentiment explícit.

Diferents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per altres fins. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privadesa i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades. Entre aquests encarregats de tractament estan:

Hosting: LÍNEA GRÁFICA, Especialistas en Comercio Electrónico, S.L., CIF B91794685, amb domicili C/ ASTRONOMÍA 1, TORRE 1, PLANTA 10, MOD 8-11 (Espanya). Més informació a https://www.lineagrafica.es/, tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis com a proveïdor de hosting a Teichenné, S.A.

Plataforma web: WordPress.org, més informació a https://wordpress.org/. Tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a Teichenné, S.A.

E-mail màrqueting: CPC Servicios Informáticos SL (Mailrelay), amb domicili a Madrid. Més informació a www.mailrelay.com CPC Servicios Informáticos SL (Mailrelay) tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de gestió de email màrqueting a Teichenné, S.A.

Secret i seguretat de les dades

Teichenné, S.A. es compromet a l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i utilitzar-los d’acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Teichenné, S.A. no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remeti, exonerant a Teichenné, S.A. de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en les diferents formes de contacte.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Teichenné, S.A. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

Canvis en la Política de Privacitat

Teichenné, S.A. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, Teichenné, S.A. no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de contacte, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre notícies dels nostres serveis i productes, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Teichenné, S.A. es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

POLÍTICA DE GALETES

Què és una galeta?

Una galeta és un fitxer inofensiu que es descarrega al teu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip. Així, hi ha galetes que obtenen informació relacionada amb el nombre de pàgines visitades, la ciutat a la qual està assignada l’adreça IP des de la qual s’accedeix, el nombre de nous usuaris, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador, l’operador o el tipus de terminal des del qual es realitza la visita.

Què NO ÉS una galeta?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una galeta?

Les galetes no solen emmagatzemar informació sensible sobre tu, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el teu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc. El servidor web no et associa com a persona si no al teu navegador web. De fet, si navegues habitualment amb Internet Explorer i proves a navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veuràs que el web no s’adona que ets la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona.

Què passa si desactivo les galetes?

Perquè entenguis l’abast que pot tenir desactivar les cookies et mostrem uns exemples:

 • No podràs compartir continguts d’aquesta web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.
 • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les teves preferències personals, com sol passar en les botigues en línia.
 • No podràs accedir a l’àrea personal del web, com per exemple El meu compte, o El meu perfil o Les meves comandes.
 • Botigues en línia: Et serà impossible realitzar compres en línia, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si és que disposa d’ella.
 • No serà possible personalitzar les preferències geogràfiques com a franja horària, divisa o idioma.
 • El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i trànsit a la web, el que dificultarà que el web sigui competitiva.
 • No podràs escriure al bloc, no podràs pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. El web tampoc podrà saber si ets un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.
 • No es podrà mostrar publicitat sectoritzada, el que reduirà els ingressos publicitaris del web.
 • Totes les xarxes socials fan servir cookies, si les desactives no podràs utilitzar cap xarxa social.

Quins tipus de galetes hi ha?

Tipus de galetes segons l’entitat que gestioni l’equip o domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin, podem distingir:

 • Galetes pròpies : Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
 • Galetes de tercers : Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.

En el cas que les galetes siguin instal·lades des d’un equip o domini gestionat pel propi editor però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui gestionada per un tercer, no poden ser considerades com galetes pròpies.

Galetes de tercers

En alguns casos, compartim informació sobre els visitants d’aquest lloc de forma anònima o agregada amb tercers com puguin ser anunciants, patrocinadors o auditors amb l’única finalitat de millorar els nostres serveis. Totes aquestes tasques de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els seus drets en matèria de protecció de dades d’acord amb la regulació vigent. Aquest lloc mesura el trànsit amb diferents solucions que poden utilitzar cookies o web beacons per analitzar el que succeeix a les nostres pàgines. Actualment utilitzem les següents solucions per al mesurament del trànsit d’aquest lloc. Pots veure més informació sobre la política de privacitat de cadascuna de les solucions utilitzades per a tal efecte:

Aquest lloc pot albergar publicitat pròpia, d’afiliats, o de xarxes publicitàries. Aquesta publicitat es mostra mitjançant servidors publicitaris que també utilitzen cookies per mostrar continguts publicitaris afins als usuaris. cada un d’aquests servidors publicitaris disposa de la seva pròpia política de privacitat, que pot ser consultada en les seves pròpies pàgines web.

Quins tipus de cookies s’utilitzen en aquest lloc web?

En accedir al web de Teichenné, S.L. t’informem que si segueixes navegant se’t s’instal·laran diverses galetes pròpies i de tercers corresponents a les analítiques del web (a tall d’exemple: Google Analytics o eines similars) per ajudar el llocweb a analitzar l’ús que fas del lloc web i millorar la usabilitat del mateix, però en cap cas s’associen a dades que poguessinarribar a identificar-te. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc. El servidor web no et associa com a persona sinó al teu navegador web Aquest web es fa servir cookies pròpies i de tercers per aconseguir que tinguis una millor experiència de navegació, puguis compartir contingut en xarxes socials, deixar comentaris i per obtenir estadístiques dels nostres usuaris. Com a usuari, pots rebutjar el tractament de les dades o la informació bloquejant aquestes cookies mitjançant la configuració apropiada del seu navegador. No obstant això, has de saber que si ho fas, aquest lloc pot no funcionar adequadament. Per això és important que llegeixis la present política de cookies i comprenguis que si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots canviar la configuració del teu navegador per ser avisat de la recepció de cookies en el teu dispositiu o desactivar si ho desitja la capacitat d’emmagatzemar aquestes galetes al teu dispositiu. A continuació s’identifiquen les galetes més rellevants utilitzades en aquest lloc web, així com si són pròpies o de tercers (i identificació del tercer contractat o els serveis s’han decidit utilitzar) i la seva finalitat:

Galetes pròpies
 • Estrictament necessàries
  • Finalitat: Serveixen per oferir serveis o recordar configuracions per millorar la vostra navegació en el nostre lloc web.
Galetes de Tercers

Analítiques

 • Google Analytics
  • Finalitat: Informes estadístics sobre el trànsit del lloc web, la seva audiència total i l’audiència en una determinada campanya publicitària
  • Dades: Nombre de visites, pàgines o seccions visitades, temps de navegació, llocs visitats abans d’entrar en aquesta pàgina, detalls sobre els navegadors usats

Social

Com es gestionen les galetes?

Ja que les galetes són fitxers de text normals, es poden explorar amb la majoria d’editors de text o programes de processament de text. Pots fer clic a una galeta per obrir-la. A continuació, s’indica una llista d’enllaços sobre com veure cookies en diferents navegadors. Si utilitzes un altre navegador, consulteu la informació sobre cookies en el propi navegador. Si utilitzes un telèfon mòbil, consulta el manual del dispositiu per obtenir més informació.

Notes addicionals

 • Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de galetes.
 • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i des d’aquest lloc d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les galetes per part dels esmentats navegadors.
 • En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la teva decisió de no acceptació de les mateixes.
 • En el cas de les galetes de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les galetes en els servidors en Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia. Veure a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea.
 • Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de galetes no dubtis a comunicar-te amb nosaltres a través de la secció de contacte.

RESPONSABILITAT LEGAL PEL CONTINGUT

Teichenné, S.A. conté textos elaborats amb fins merament informatius o divulgatius que poden no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència i que es refereixen a situacions generals pel que el seu contingut no pot ser aplicat mai per l’usuari a casos concrets. Les opinions expressades en els mateixos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de Teichenné, S.A .. El contingut dels articles publicats en Teichenné, S.A. no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en Teichenné, S.A. sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal Teichenné, S.A. ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets. L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, les imatges, els dissenys, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en Teichenné, S.A., haurà de notificar aquesta circumstància a Teichenné, S.A. indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la que actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en Teichenné, S.A., l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Normativa i resolució de conflictes

Les presents condicions d’ús de Teichenné, S.A. es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. el idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Aquest avís legal no s’arxivarà individualment per a cada usuari sinó que romandrà accessible per mitjà d’Internet en Teichenné, S.A .. Els usuaris es poden sotmetre al Sistema Arbitral de Consum del que Teichenné, S.A. formarà part per resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació derivada del present text o de qualsevol activitat de Teichenné, S.A., excepte per solucionar aquells conflictes que portin causa del desenvolupament d’una activitat que requereixi col·legiació, en aquest cas el usuari haurà de dirigir a l’òrgan corresponent del col·legi d’advocats oportú. Els usuaris que tinguin la condició de consumidors o usuaris conforme els defineix la normativa espanyola i resideixin a la Unió Europea, si han tingut un problema amb una compra online realitzada a Teichenné, S.A., per intentar arribar a un acord extrajudicial poden acudir a la Plataforma de Resolució de Litigis en Línia , creada per la Unió Europea i desenvolupada per la Comissió Europea al empara del Reglament (UE) 524/2013 . Sempre que l’usuari no sigui consumidor o usuari, i quan no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de Madrid capital, per ser aquest el lloc de celebració del contracte, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre.

QUÈ ESPEREM DELS USUARIS

L’accés i / o ús de Teichenné, S.A. a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, el present avís legal, així com les condicions particulars que, si escau, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts de Teichenné, S.A .. L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a Teichenné, S.A. no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Teichenné, S.A .. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i el ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquest lloc web, es prohibeix: La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars. qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars. La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

Enllaços externs

Les pàgines del lloc web Teichenné, S.A. proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers la de fabricants o proveïdors. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat de accedir a aquests enllaços i conèixer els nostres productes, encara que Teichenné, S.A. no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar a l’usuari per accés a aquests enllaços. L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal Teichenné, S.A. haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de Teichenné, S.A .. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Teichenné, S.A. i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de Teichenné, S.A. dels seus continguts o serveis.

Remarketing

La funció de remàrqueting o d’audiències similars d’AdWords ens permeten arribar a les persones que hagin visitat el nostre lloc web anteriorment i ajudar-los a completar el seu procés de venda. Com a usuari, quan entris al nostre web, et instal·larem una cookie de remàrqueting (pot ser de Google Adwords, de Criteo o d’altres serveis que ofereixin remàrqueting). aquesta galeta emmagatzema informació del visitant, com ara els productes que ha visitat o si ha abandonat el carret de la compra. Quan el visitant abandona la nostra web, la galeta de remàrqueting segueix al seu navegador.

Altres condicions d’ús d’aquest lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i al present avís legal. Així mateix, es compromet, llevat d’autorització prèvia, expressa i escrita de Teichenné, S.A. a utilitzar la informació continguda en el lloc web, exclusivament per comoditat, no podent realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels continguts als quals té accés. Aquest lloc, els dominis associats i la propietat del contingut pertanyen a Teichenné, S.A., CIF B65914848, amb domicili en Carrer Pau Claris, 100, 2a planta, 08009, Barcelona, ​​Espanya. Aquest lloc web conté enllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Teichenné, S.A. no garanteix ni es fa responsable del contingut que es reculli en aquests webs. Excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de Teichenné, S.A., queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web. Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de Teichenné, S.A. qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Conseqüentment, Teichenné, S.A. assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per tercers.

Exercici de drets ARCO

Podràs exercitar, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per això t’informo que podràs exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del teu DNI o document identificatius equivalent, al domicili postal d’Teichenné, S.A., CIF A08097180 , amb domicili a Carrer Muntaner, 200 planta 4ª Porta 3ª. 08036, Barcelona, ​​ o per correu electrònic, adjuntat fotocòpia de DNI a: teichenne@teichenne.com . Abans dels 10 dies respondrem a la teva sol·licitud per confirmar-te la execució del dret que hagis sol·licitat exercir.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Teichenné, S.A. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a disposició dels usuaris al lloc web.

Teichenné, S.A. no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut del present lloc web.

Plataforma Europea de resolució de litigis en línia

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç:https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Teichenné, S.A. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest llocweb, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Sempre estarem localitzables:

El nostre contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal d’Teichenné, S.A., si us plau dirigeix-te a teichenne@teichenne.com o utilitza el formulari de contacte disponible al lloc web . La nostra política de privacitat descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recaptem a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. és important que entengui que informació recollim i com la utilitzem ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació la nostra política de privacitat.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Teichenné, S.A., en la forma i per a les finalitats indicades en la present política de privacitat.

Correus comercials

D’acord amb la legislació vigent, Teichenné, S.A. no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis que hi ha hagut en Teichenné, S.A., l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre la nostra Newsletter / butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Text de Privacitat

Aquest text s’ha adaptat prenent la Política de Privacitat d’Ajuda WP com a referència.
Ajuda WP ha compartit el seu ús amb una llicència Creative Commons Attribution by 4.0 . Des d’aquí, moltes gràcies per l’aportació.

Document revisat en 10/10/2023